Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną i jako ułomna osoba prawna może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz dochodzić swoich praw przed sądem. Zgodnie z prawem może być pozywana i może pozywać. Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wiąże się z koniecznością kierowania jej sprawami, podejmowaniem działań oraz decyzji nakierowanych na prawidłową gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości. Sprawne administrowanie i przemyślane inwestowanie wymaga znajomości przepisów prawa i stosowania się do jego zapisów.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych, dzięki czemu może zagwarantować merytoryczne wsparcie. Prawnik będzie czuwał nad właściwym wykonywaniem czynności związanych z kierowaniem tą instytucją, co pozwoli ocenić skutki i uniknąć przykrych konsekwencji. Rzetelne wsparcie ze strony Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Frączyka spowoduje, że zarządzanie wspólnotą mieszkaniową będzie bardziej efektywne. Możemy zapewnić Państwu zarówno stałą obsługę prawną, jak i doraźną pomoc - na przykład sporządzać opinie prawne ułatwiające zrozumienie zawiłości przepisów oraz ich przestrzeganie. 

Szeroko pojęta obsługa prawna oferowana przez Kancelarię wiąże się z przedstawianiem zarządowi propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz wsparcie w trakcie jego wcielania w życie. Ponadto prawnik działający z naszego ramienia może przeprowadzić na Państwa życzenie np. analizę ksiąg wieczystych.

Obsługa wspólnoty mieszkaniowej - porady prawne

W przypadku, gdy skorzystają Państwo z usług Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Frączyka w kwestii obsługi wspólnoty mieszkaniowej, możemy zagwarantować nie tylko wsparcie w zagadnieniach formalno-prawnych. Nasi prawnicy specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Jest to niezwykle istotne podczas zarządzania majątkiem wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto wsparcie prawne podczas kontaktów z deweloperem oraz firmami wykonującymi zlecenia na jej rzecz chroni przed podpisywaniem niekorzystnych umów.

Zarządcy wspólnoty oraz właściciele mieszkań mogą skorzystać z porad prawnych dotyczących prawa mieszkaniowego, prawa nieruchomości czy ochrony rzeczy wspólnej. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka świadczy porady prawne dla członków wspólnoty mieszkaniowej odnośnie ich praw i obowiązków, a także stosunków między organami, przez które działa wspólnota. Jeżeli pojawią się spory, najlepiej skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, aby rozwiązać konflikt i dowiedzieć się, jak przeciwdziałać takim problemom w przyszłości.

Kodeks Cywilny jasno określa obowiązek ponoszenia kosztów związanych z częściami nieruchomości wspólnej, dlatego skuteczne egzekwowanie tego zapisu jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty. Terminowe dokonywanie wpłat przez właścicieli mieszkań jest konieczne dla wypłacalności wspólnoty przy regulowaniu należności za media oraz inne faktury. Jest wiele spraw, które wymagają znajomości prawa, a niewiedza nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji nieodpowiednich decyzji czy nieterminowej realizacji zobowiązań.

Prawnik zajmujący się obsługą prawną Państwa wspólnoty będzie brał udział w negocjacjach zarówno z właścicielami mieszkań, którzy nie wywiązują się z opłat czynszu, jak też z instytucjami, które złamały umowę. Wszelkie sporządzane kontrakty będą opiniowane, dzięki czemu na bieżąco zostaną wychwycone ewentualne nieprawidłowości. 

Dodatkowo, prawnik reprezentuje interesy wspólnoty mieszkaniowej w sądzie oraz przed innymi  organami. Po zapoznaniu się z daną sprawą przedstawi najkorzystniejsze rozwiązanie oraz wskaże linię obrony. Opracuje apelację od nieakceptowalnego wyroku i złoży ją we  właściwym sądzie. Obsługa prawna wykonywana przez Kancelarię Radcy Prawnego Bartosza Frączyka działa na podstawie pełnomocnictwa; dotyczy to zarówno postępowań cywilnych, administracyjnych, egzekucyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka świadcząc obsługę prawną oraz porady prawne na rzecz wspólnoty, zawsze dba o jej interesy, majątek oraz prawidłowe i bezpieczne działanie. Udzielamy wszechstronnego wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Jesteśmy nastawieni na stałe poszerzanie zakresu porad prawnych dla wspólnot mieszkaniowych, zarówno w sprawa bieżących związanych z ich działalnością, jak też ze standardową obsługą prawną. 

 

Sprawdź:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Kraków 

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Wrocław