Wspólnoty mieszkaniowe Wrocław

Wspólnota mieszkaniowa jest narzędziem do sprawnego zarządzanie nieruchomością. Tworzy ją ogół właścicieli lokali znajdujących się w jednym albo kilku budynkach na terenie jednej nieruchomości. Warto pamiętać, że do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej nie jest potrzebna żadna umowa między właścicielami mieszkań w danej nieruchomości, gdyż powstaje ona z mocy prawa. Wspólnota nie posiada też osobowości prawnej. Ma jednak zdolność prawną, dzięki czemu nabywa prawa, a także obowiązki względem własnego majątku. Ponadto może zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Porady prawne - obsługa prawna wspólnoty - Wrocław

Wrocław to duże i prężnie rozwijające się miasto, na którego terenie istnieje wiele wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka oferuje im kompleksową obsługę, która umożliwia zgodne z prawem kierowanie sprawami wspólnoty, a także dbanie o jej majątek i zadowolenie członków, wynikające z właściwego jej funkcjonowania. Prawnik od wspólnot posiada doświadczenie w zajmowaniu się różnorodnymi sprawami wspólnoty mieszkaniowej, dzięki czemu może efektywnie wspierać jej zarząd i członków.

Obsługa wspólnot to nie tylko windykacja należności od osób zalegających ze spłatą zobowiązań i uczestnictwo prawnika w dochodzeniu należności czy też w innych sprawach toczących się w sądzie. Warto pamiętać, że często potrzebne są też różnorodne porady, które pomagają w podejmowania kluczowych decyzji związanych z zarządzaniem majątkiem wspólnoty. Nasza kancelaria zajmuje się opracowaniem tego typu opinii prawnych, a także przygotowywaniem innych niezbędnych dokumentów, co czyni obsługę kompleksową i efektywną.

Ponadto podczas działania wspólnoty mieszkaniowej niezbędne jest zawieranie umów z różnymi wykonawcami, na przykład z dostawcami energii i gazu, co wymaga zabezpieczenia interesów właścicieli lokali i także wiąże się z właściwą obsługą prawną. Działalność wspólnoty mieszkaniowej wymaga też podejmowania wielu uchwał, których sporządzeniem zajmuje się nasz prawnik. Na każdym etapie współpracy zapewniamy Państwu konsultacje i pomoc w prowadzeniu negocjacji - zarówno z właścicielami lokali, jak też z wszelkimi podmiotami zewnętrznymi.

 Oferta kancelarii prawnej odnośnie obsługi wspólnot mieszkaniowych - Wrocław

Wspólnota mieszkaniowa może podjąć współpracę z naszą kancelarią, a my zapewnimy jej wówczas bieżącą lub okresową obsługę prawną. Obsługa ta obejmuje:

  • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez wspólnot mieszkaniową (umowy o roboty budowlane, ochronę nieruchomości czy usługi sprzątania obiektu itd),
  • przygotowanie wzorów uchwał, umów oraz innych ważnych dokumentów,
  • występowanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w sporach na każdym etapie sprawy,
  • reprezentowanie interesów wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych, 
  • opracowywanie projektów aktów wewnętrznych,
  • prowadzenie windykacji na rzecz wspólnoty,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • uczestnictwo prawnika w zebraniach wspólnoty,
  • wsparcie prawne w sprawach wewnętrznych.

Doświadczenie w obsłudze wspólnot mieszkaniowych - Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka posiada duże doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej i służy kompleksową pomocą oraz doradztwem podczas trwania współpracy. Wyróżniamy się wysokim poziomem merytorycznym, a także zaangażowaniem. Ponadto do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, rozpatrując jego sprawę wedle nieustannie aktualizowanej wiedzy prawnej i przez pryzmat długiego stażu w branży, co z pewnością przełoży się na Państwa zadowolenie z wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.