• photo

Long-lasting Experience

The Law Office?s team consists of legal advisors, trainee counsellors and attorneys, specialists in their chosen fields of law, with outstanding knowledge of market mechanisms and realities of the Polish economy, as well as extensive legal knowledge.

Learn more...

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...

Usługi prawne świadczone przez kancelarię radcy prawnego w Krakowie

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka to zespół radców prawnych z Krakowa. Udzielamy pomocy nie tylko osobom fizycznym, ale przede wszystkim przedsiębiorcom i wspólnotom mieszkaniowym. Nasz radca prawny w Krakowie udzieli kompleksowego wsparcia oraz będzie reprezentował Państwa przed różnymi organami czy w sądzie. Świadczymy usługi prawne na najwyższym poziomie, a każdy radca prawny zatrudniony w kancelarii posiada duże doświadczenie w danej gałęzi prawa i potrafi zająć się konkretną sprawą kompleksowo.

Jak działa kancelaria prawna w Krakowie?

 Udzielając porady prawnej, skupiamy się na analizie konkretnego zagadnienia i bierzemy pod uwagę stan faktyczny. Dla radcy prawnego w Krakowie istotne są aktualne przepisy polskiego prawa, według których doradza każdemu klientowi. Jeżeli podejmujemy się rozwiązania danego problemu, rozpoczynamy od mediacji, które poparte jest odpowiednimi podstawami prawnymi. Jeżeli obie strony wyrażają taką wolę, doprowadzamy do zawarcia ugody. 

W przypadku sporu sądowego kancelaria dba o prawidłowy i przemyślany wybór strategii procesowej. Radca prawny przygotowuje pisma procesowe i na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje klienta w sądzie. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać zamierzony efekt, to znaczy korzystny wyrok sądowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku egzekucji roszczeń związanej z wykonaniem orzeczenia wydanego przez sąd współpracując z komornikiem sądowym.

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie obsługuje przedsiębiorców w szerokim zakresie. Nasza kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego obejmuje następujące sposoby wsparcia:

 • zakładanie spółek zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,

 • doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych,

 • prowadzenie procesów łączenia i przekształcenia spółek,

 • doradztwo w postępowaniach upadłościowych.

Obsługujemy kompleksowo spółki i bazujemy na doświadczeniu swoich pracowników, którzy specjalizują się w reprezentowaniu klientów przed sądami gospodarczymi. Dodatkowo pośredniczymy podczas zawierania umów oraz porozumień pomiędzy wspólnikami.

 Ustawa regulująca zakładanie spółek handlowych podlega częstym nowelizacjom, dlatego pomoc radcy prawnego w Krakowie jest przydatna. Doświadczony prawnik złoży wymagane wnioski do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Wesprze też przedsiębiorców podczas przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę, a jeżeli nasz klient będzie poszukiwał bardziej sformalizowanej formy działalności, pomoże przekształcić spółkę cywilną w spółkę prawa handlowego.

Radca prawny w Krakowie obsługuje wspólnoty mieszkaniowe 

Nasza kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługą wspólnot mieszkaniowych. Radca prawny świadczy doradztwo zarówno członkom wspólnoty, jak i zarządowi w sprawach związanych z nieruchomościami. We wszelkich sprawach rozpatrywanych przez sądy reprezentuje klientów na sali sądowej. Jako kancelaria posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz w opracowywaniu projektów uchwał niezbędnych do prawidłowego zarządzania. Nasi specjaliści udzielają porad w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), których administratorem jest wspólnota mieszkaniowa.

Wszechstronne wsparcie prawne wspólnot mieszkaniowych związane jest z:

 • wsparciem prawnym w bieżących sprawach wspólnot mieszkaniowych,

 • organizowanie, uczestnictwo i reprezentowanie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

 • opracowanie projektów uchwał, regulaminów, umów, statutów,

 • występowanie z roszczeniami w przypadku nienależytego wykonania umów,  

 • dochodzenie należności łącznie z ich windykacją we wspólnotach mieszkaniowych.

 Kancelaria prawna w Krakowie obsługuje osoby fizyczne

Udzielamy wsparcia prawnego osobom fizycznym w szerokim zakresie spraw, łącznie z reprezentowaniem ich interesów w sądzie. Radca prawny w Krakowie występujący z ramienia naszej kancelarii może pomóc klientowi w przypadku:

 • stwierdzenia zasiedzenia,

 • ustanowienia służebności,

 • rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,

 • zniesienia współwłasności,

 • najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

 • dotyczących eksmisji,

 • postępowania wieczystoksięgowego,

 • ochronę własności i posiadania.

Prowadząc kancelarię radcy prawnego w Krakowie, usługi prawne świadczymy z indywidualnym podejściem do każdego klienta. Staramy się zrozumieć zgłaszane do nas potrzeby, gwarantując zachowanie w tajemnicy wszystkich przekazanych informacji. Nasze działania oparte są na przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, stawiamy także na stałe doskonalenie zawodowe, zapewniając naszym klientom gwarancję bezpieczeństwa przy powierzonych nam sprawach.