Kancelaria Restrukturyzacyjna - Prawa Restrukturyzacyjnego - Fraczyk Kraków

Oferujemy wsparcie dla podmiotów będących spółkami handlowymi. Obsługa prawna świadczona przez naszą kancelarię może towarzyszyć spółce na wszystkich etapach jej istnienia: do założenia, poprzez sprawy bieżące, a także gdy przedsiębiorstwo będzie się łączyć z inną spółką bądź będzie wymagało przekształcenia, czy likwidacji. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo także w zakresie postępowania upadłościowego. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka jako kancelaria restrukturyzacyjna zapewnia również kompleksowe wsparcie i obsługę prawną w dziedzinie restrukturyzacji spółek osobowych, kapitałowych oraz cywilnych. Oferujemy ponadto możliwość skupu spółek, które są niewypłacalne z powodu długów.

Wieloletnie doświadczenie.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka wyróżnia się piętnastoletnim doświadczeniem na rynku. Swoją pomoc kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców mających problemy finansowe. Specjalizujemy się w reprezentacji wszelakich spółek w postępowaniu przed sądami gospodarczymi, a ponadto w zakresie zawierania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami, które regulują kwestie ściśle dotyczące ich wzajemnych relacji. 

Kompleksowa pomoc.

Nasza kancelaria restrukturyzacyjna oferuje Państwu pomoc na 3 zasadniczych obszarach: pomaga w zakładaniu nowych spółek, zapewnia pomoc podczas likwidacji spółki i ogłoszenia jej upadłości, a ponadto oferuje możliwość zakupu zadłużonych spółek. Warto pamiętać, że na każdym etapie funkcjonowania spółki podejmujemy się procesu restrukturyzacji.

Zakup zadłużonych spółek.

Nasza kancelaria pomoże skutecznie rozwiązać problemy związane z zadłużeniem spółki. Pozwoli to uwolnić się od licznych problemów m.in. związanych z windykacją i egzekucją komorniczą. Przeprowadzimy procedurę sprzedaży spółki skutecznie, niezawodnie i co najważniejsze -  zgodnie z obowiązującym prawem. Stworzymy umowę sprzedaży udziałów spółki przy zachowaniu jej należytej formy z notarialnie poświadczonymi podpisami, zajmiemy się również przygotowaniem, zapewnieniem i dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, uchwał i formularzy. 

Zakładanie spółek.

Obsługujemy też proces zakładania nowych spółek, jak również przekształcania spółek istniejących. Doradzamy, że najbezpieczniejszym rodzajem spółki jest spółka akcyjna, zalecana szczególnie dla osób których priorytetem jest bezpieczeństwo. Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną i w razie wszelkich wątpliwości niezawodne doradztwo.

Likwidacja spółek.

Na dzień dzisiejszy możliwości wyboru procedur naprawczych dla dłużnika jest wiele, dlatego też możliwe jest idealne dostosowanie wyboru metody do swoich indywidualnych potrzeb. Możemy wybierać spośród wielu opcji, takich jak m.in.: postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Istnieje też możliwość skorzystania z niezwykle wygodnej opcji przygotowanej likwidacji, co określa się mianem "pre-pack". Wybór należy oczywiście do Naszych Klientów, w zależności od tego, czy chcemy sprzedać majątek w wyniku postępowania likwidacyjnego, czy sprzedać przedsiębiorstwo, którego prowadzenie nowy nabywca będzie kontynuował. Liczymy, że obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem i skorzystają z usług naszej kancelarii prawa restrukturyzacyjnego.