Publikacje

Publikacje prasowe autorstwa Radcy Prawnego Bartosza Frączyka ukazują się od lat na łamach prasy fachowej, głównie w e-Dzienniku Gazety Prawnej w sekcji "Ekspert Wyjaśnia". Poniżej znajdują się wybrane publikacje.

Gdzie usytuowany jest wodomierz główny?
Zamiana miejsc postojowych w garażu
Uprawnienia zarządcy przymusowego
Kto powinien podpisać aneks?
Czy właściciel może sfinansować remont?
Gdy na osiedlu jest za ciemno
Gdy część właścicieli chce się odłączyć
Zacienienie nieruchomości wspólnoty
Spółka tonie w długach - czyli wszystko co należy zrobić by wyjść z kłopotów finansowych
Nowy rok, nowa uchwała wspólnoty mieszkaniowej - o czym pamiętać, gdy wspólnota mieszkaniowa wymaga zmian
Zakładanie społki - o czym pamiętać, kto może założyć spółkę
Wspólnota mieszkaniowa a problemy z budynkiem
Nowy rok - "nowa" spółka, czyli o restrukturyzacji przedsiębiorstw
Co zrobić w przypadku uciążliwych lokatorów
Wspólnoty mieszkaniowe a RODO
Zarząd, zebrania i uchwały, czyli ABC wspólnot mieszkaniowych
Wspólnota Mieszkaniowa a zwrot dokumentów
Pozew o nieistnienie uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej
Umowa quoad usum a wspólnota mieszkaniowa
Zasady zarządu w małej wspólnocie mieszkaniowej
Dane osobowe w kontekście przepisów RODO
Wspólnota Mieszkaniowa - RODO (GDPR)
Kogo obowiązują przepisy RODO?
Wspólnota Mieszkaniowa - RODO od 25 maja 2018
Samowolne zabudowanie części nieruchomości wspólnej
Wspólnota Mieszkaniowa - Regulamin Porządkowy
Zebrania wspólnot. Co warto wiedzieć?
Możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w części w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Uchylenie się od skutków głosowania nad uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej - czy to możliwe?
Zmiana ustawy o własności lokali w zakresie rozliczeń i windykacji należności
20 lat ustawy o własności lokali
Rewolucja w garażach wielostanowiskowych
Krzywdząca uchwała wspólnoty mieszkaniowej - jak się bronić?
Jakie działania podejmuje ubezpieczyciel po naprawieniu szkody
Czy gminni radni mogą publikować w samorządowej prasie
Powiaty mogą domagać się dofinansowania od państwa
Na jakich zasadach gmina może zaskarżać uchwały właścicieli
Za błędy w trakcie postępowania egzekucyjnego odpowiada komornik
Czy radca prawny może składać oświadczenia w imieniu gminy
Wojewódzki Sąd Administracyjny W Białymstoku o procesie budowlanym
Unieważnienie umowy
Jak przeprowadzić przetarg
Jakie działania samorządów mogą być uznane za korupcyjne
Jak kontrolowana jest działalność spółek komunalnych
5 pytań do Bartosza Frączyka, radcy prawnego
Kiedy może być wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Czy urzędnicy przy rozpatrywaniu spraw powinni stosować prawo europejskie
Jak prawidłowo zorganizować przetarg na usługi komunalne
Kwota na realizację zamówienia
Przez kogo może być reprezentowana strona w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Jak zorganizować referendum w więcej niż jednej gminie
Jak zorganizować przetarg na usługi przewozowe
3 pytania do Bartosza Frączyka, radcy prawnego
Tymczasowo aresztowany wójt nie powinien pełnić swoich obowiązków zza więziennych krat
Jak zorganizować przetarg na usługi medyczne dla pracowników gminy
Jakie konsekwencje wiążą się z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie kompetencyjnej
Kto odpowiada za wypadek, który miał miejsce na terenie szkoły
Jakie prawo do spadku ma gmina
Jak można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych
Jak powierzać zadania jednostkom gminnym
Konieczne są zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego
Kiedy możliwe jest wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Opinia
Jakie są konsekwencje skorzystania z zaskarżenia decyzji
Jak przeprowadzić przetarg na dostawę energii elektrycznej
Sprawdzanie rzetelności
Jaki jest tryb wydawania opinii do aktów prawa miejscowego
Radcowie mają większe możliwości zatrudnienia
Jak odpowiadają gminy za szkody powstałe podczas imprez
Jakie są uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu karnym
Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za wynajmowane mienie
Jakie zasady obowiązują przy zamówieniach publicznych w przypadku obiektów sportowych
Jakie zasady powinna przyjąć gmina, aby nie naruszać zasad konkurencji
Jak prawidłowo zaskarżyć zarządzenie zastępcze do sądu administracyjnego
Sąd Najwyższy o zajęciu udziałów wspólnika
Sąd Najwyższy o uprawnieniach do dochodzenia praw z weksla