Zakres usług

Wiemy, że Klienci poszukują profesjonalnej obsługi prawnej o najwyższej jakości świadczonych usług. Liczy się jednak również doświadczenie w określonych dziedzinach prawa. Dlatego działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych na rzecz następujących podmiotów:

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego, począwszy od zakładania spółek poprzez doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, procesów łączenia i przekształcenia spółek, aż po doradztwo na gruncie postępowań upadłościowych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, jak również w zakresie umów i porozumień regulujących relacje pomiędzy wspólnikami. Zobacz więcej >>

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria jest jedną z pierwszych specjalizujących się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Posiadamy bogate doświadczenie poprzez obsługę podmiotów z obszaru Krakowa, Zakopanego oraz Warszawy. Doradzamy zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz jej członkom w skomplikowanej problematyce dotyczącej nieruchomości, reprezentujemy również te podmiotu w procesach sądowych. Kancelaria pomaga również w organizacji oraz prawidłowym przeprowadzaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz doradzamy i przygotowujemy projekty uchwał. Zobacz więcej >>

Wspólnoty mieszkaniowe - RODO

Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wszystkie wspólnoty przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Zobacz więcej >>

Osoby fizyczne

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, w szczególności w postępowaniach o zapłatę, dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz  w sprawach z zakresu prawa spadkowego.