Opinion

Możliwość domagania się jedynie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika będzie stosowana przez stronę w sprawach, w których opłaty sądowe są stosunkowo niewielkie, a stopień skomplikowania sprawy znaczny. Konsekwencją będzie proces trwający kilka lat, przy znacznym zaangażowaniu pełnomocnika z urzędu, który otrzyma stawkę minimalną, stosownie do przepisów rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Zmiany mogą być dotkliwe dla pełnomocnika, gdyż zobowiązują go do zastępowania strony do prawomocnego zakończenia sprawy.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=211799

References

We are perfectly aware that when solving legal problems it is not only knowledge that counts, but also extensive experience in specific areas of law. The professional manner in which we conduct our activity is confirmed by letters of recommendation received from our clients.

See a full list of our credentials...