Unieważnienie umowy

Konsekwencje sądowego unieważnienia umowy w sytuacji, kiedy kontrakt w sprawie zamówienia publicznego został już zrealizowany, a wykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie.

Czytaj całość [PDF: 302 kB]