Sprawdzanie rzetelności

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie.

Czytaj całość [PDF: 1.4 MB]