Spółka tonie w długach - czyli wszystko co należy zrobić by wyjść z kłopotów finansowych

Nierzadko zdarza się, iż przedsiębiorstwo przez długi okres czasu ma coraz więcej wyższych zobowiązań oraz spadające przychody. W ten sposób powstaje okres kryzysu, który dotyka wiele firm. Warto zatem wiedzieć, co należy zrobić, aby możliwie jak najkorzystniej wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Tego typu działania pozwolą nie tylko na rozwiązanie problemów finansowych, ale również będą doświadczeniem i podstawą do uniknięcia podobnych sytuacji  w przyszłości.

Jakie są rodzaje długów w spółkach?

Najbardziej powszechnymi rodzajami długów w spółkach są:

  1. Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur z dostawcami i kontrahentami - jest to najczęściej spotykany typ długu w spółkach. Polega on na tym, iż spółka nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań, zalega z opłatami za wykonane faktury, co przekłada się na wyższe odsetki za każdy dzień opóźnienie. W efekcie wysokość długu jest jeszcze wyższa, co z kolei sprawia, iż firma ma coraz to większe zobowiązania.

  1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyty i pożyczki w spółkach zaciągane są bardzo często np. na cele inwestycyjne. W momencie gdy spółka odnotowuje niższe dochody, ma ona adekwatnie mniej środków do spłacania rat zobowiązań kredytowych lub innych zobowiązań finansowych. To bardzo często doprowadza do praktyki spłacania jednego długu innym kapitałem dłużnym (najczęściej kredytem lub pożyczką). To z kolei wywołuje efekt domina, gdyż realnie dług spółki coraz bardziej się zwiększa.

W jaki sposób można wyciągnąć spółkę z trudnej sytuacji finansowej?

Jedną z najlepszych metod jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Jest to pojęcie złożone, jednak w najprostszym tłumaczeniu oznacza przeprowadzenie zmian struktury gospodarczej danego przedsiębiorstwa, które mają na celu poprawienie jego wydajności oraz zwiększenie funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu procedury restrukturyzacji w swoim przedsiębiorstwie, można: 

  1. wstrzymać postępowania egzekucyjnego;

  2. odzyskać zaufania ze strony inwestorów oraz klientów;

  3. pozyskać kapitału na spłatę zadłużenia oraz inwestycje w firmę.

W tym przypadku konieczne może się okazać skorzystanie z pomocy prawnej, a także z usług kancelarii prawa restrukturyzacyjnego. Kancelaria Bartosza Frączyka posiada odpowiednie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie, które może być kluczowe w odpowiednim procesie restrukturyzacji. Dzięki temu można przeprowadzić dokładną analizę problemów w spółce i wdrożyć środki naprawcze, które sprawią, iż zarówno wierzyciele, jak i klienci odzyskają zaufanie do prowadzonej działalności gospodarczej.

W jaki sposób można uniknąć długów w przyszłości?

Pierwszym i najlepszym sposobem na uniknięcie długów jest zachowanie zasady stabilnego rozwoju. Dzięki niemu nawet w niezbyt sprzyjających warunkach dana spółka może bez problemu rozwijać swoją działalność w dostosowanym do kondycji gospodarki danego kraju tempie. Inną równie istotną zasadą jest jak najmniejsze uzależnianie sytuacji finansowej spółki od kapitału dłużnego lub spłata kapitału dłużnego np. kredytu innym kredytem. Takie rozwiązanie może doprowadzić do zjawiska błędnego koła i w ostateczności doprowadzić do zmniejszenia się roli spółki na rynku lub jej upadłości.