Zakładanie społki - o czym pamiętać, kto może założyć spółkę

Wiele osób przechodzi moment w swoim życiu, kiedy mają ochotę uniezależnić się od zatrudnienia w ramach umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej. Takie osoby często chcą wystartować z nowym biznesem i być dla siebie szefem. Jeżeli mamy dodatkowo jakiś ciekawy pomysł, tym większa pokusa, by rozpocząć swoją działalność. Zanim jednak zrealizujemy marzenia o prężnie działającej firmie, musimy dobrze przemyśleć, jaką formę prawną przybierze nasza spółka. To, jaka forma działalności będzie dla nas najlepsza, w głównej mierze zależy od takich czynników jak liczba wspólników, specyfika branży, w jakiej pracujemy, ale też ryzyko, jakie chcemy ponieść w obszarze własnego majątku. Poniżej przedstawimy najpopularniejsze rodzaje spółek, które występują w polskim prawie oraz scharakteryzujemy je pokrótce.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest jednym z najpopularniejszych wyborów formy prawnej firmy wśród przedsiębiorców. Cechuje ją bardzo mała liczba formalności przy zakładaniu, jest więc to pierwszy wybór osób, które nie miały dotychczas doświadczenia w kwestiach zakładania przedsiębiorstwa. Spółka cywilna sama w sobie nie posiada osobowości prawnej - wiąże ze sobą wspólników zakładających firmę. Zgodnie z założeniem spółki cywilnej wszyscy wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia przedsiębiorstwa, wszyscy dzielą się również zyskami generowanymi przez firmę zgodnie z posiadanymi udziałami.

Proces założenia spółki cywilnej jest prosty - wystarczy na początku spisać umowę spółki, uzyskać wpis do CEIDG, a następnie udać się do Urzędu Skarbowego, w celu rejestracji i uzyskania nr NIP.

Spółka jawna

Spółka jawna jest formą prawną regulowaną przez Kodeks prawa handlowego, w związku z czym wkład własny wprowadzony przez wspólników do firmy będzie stanowił jej majątek. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej tu również wspólnicy będą partycypować w ewentualnych stratach i zyskach firmy. Spółka jawna wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy między wspólnikami, która musi posiadać 5 elementów:

  • firmy spółki,
  • siedziby spółki,
  • wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki oraz ich wartości,
  • przedmiotu działalności spółki,
  • czasu trwania spółki.

Założenie spółki jawnej zobowiązuje nas do zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym to zostanie zarejestrowana i nadany jej numer.

Dwie wymienione wcześniej formy spółek są najczęściej wybieranymi rodzajami działalności. Warto jednak wspomnieć o innych rodzajach spółek, które są zakładane w Polsce. Rzadziej niż dwie pierwsze spotykana jest spółka partnerska, która może być założona jedynie przez osoby, które wykonują wolny zawód. Często spotykana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaawansowaną formą działalności. Główną różnicą między spółką z.o.o., a innymi wymienionymi spółkami jest fakt, iż za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej właściciele, a egzekucja może zostać wykonana tylko z majątku spółki. Nie sposób nie zwrócić uwagi na spółki akcyjne, czyli najbardziej zaawansowaną strukturalnie formę prawną, która konstrukcją przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak wymagają minimalnego wkładu własnego w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych.