Nowy rok - "nowa" spółka, czyli o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Dynamicznie zmieniający się rynek usług oraz produktów może wprowadzić nie lada zamęt w szeregach przedsiębiorstwa, które - zdawałoby się - ma ugruntowaną pozycję na rynku, osiąga przychodu i ma stałe grono klientów. Innowacje technologiczne, automatyzacja pewnych procesów oraz nowe możliwości marketingu i promocji sprawiają, iż firma, która nie jest zorientowana na zmianę, szybko może stracić udział w rynku oraz borykać się z  problemami, co często prowadzi do utraty przychodów, majątku firmy, a w końcu likwidacji. Wyjściem w takiej sytuacji jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Czym jest restrukturyzacja?

Pojęcie restrukturyzacji firmy to złożone zagadnienie. Nadrzędnym celem procesu jest uniknięcie przez spółkę ogłoszenia upadłości, a w efekcie likwidacji. Restrukturyzacja jest więc procesem głębokich przemian w przedsiębiorstwie. Przemiany następują w obszarach płynności finansowej, struktury gospodarczej i zaszeregowaniu aktywów firmy. Po pierwsze niezbędne jest zidentyfikowanie źródła powstałej sytuacji, następnie - polepszenie relacji z potencjalnymi wierzycielami oraz stopniowe zmiany na wszystkich płaszczyznach, na których zidentyfikowano problemy.

Jaka firma i kiedy może zdecydować się na restrukturyzację?

O restrukturyzacji powinna pomyśleć firma, której zobowiązania wobec wierzycieli przestają być pokrywane z przychodów przedsiębiorstwa. Zmieniające się warunki gospodarcze sprawiają, iż problemy mogą spotkać firmy w każdej branży. Zadłużanie się w instytucjach bankowych, aby pokryć bieżące zobowiązania i zaprzestanie terminowego wypłacania wynagrodzeń, to równia pochyła nawet dla sprawnie zarządzanej firmy. Ogłoszenie upadłości jest ostatecznością, której można uniknąć, przeprowadzając restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Jakie są zalety oraz wady restrukturyzacji? 

Główną zaletą procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest wstrzymanie akcji wierzycieli, które jest powodem wielu stresujących sytuacji. W interesie wierzycieli jest również zakończenie restrukturyzacji sukcesem, gdyż wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania środków finansowych. Dlatego właśnie w decydującej większości przypadków egzekucja długów jest wstrzymywana na okres restrukturyzacji. 

Proces restrukturyzacji ma u swoich podstaw ideę głębokich przemian w przedsiębiorstwie, które mają na celu polepszenie zarządzania aktywami i pasywami firmy. Często oznacza to głębokie zmiany jak likwidacja miejsc pracy, bądź wyprzedanie części majątku firmy. 

Co przedsiębiorstwo może zyskać na restrukturyzacji?

Restrukturyzacja jest ratunkiem dla firmy, której zagraża ogłoszenie upadłości. Dzięki restrukturyzacji, przedsiębiorstwo unika chaotycznego wyprzedawania majątku. Proces naprawy firmy, dzięki determinacji zarówno osób nią zarządzających, jak i podmiotów pomocniczych może prowadzić do zwiększenia zaufania do firmy na rynku, ustabilizowania pozycji rynkowej oraz bardziej efektywnego zarządzania aktywami.