20 lat ustawy o własności lokali

20 lat ustawy o własności lokali

Artykuł 

Przedstawiciele Kancelarii brali udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeń zarządów i administratorów, federacji rynku nieruchomości i izb gospodarczych (zobacz).

Przedstawiliśmy postulaty zmiany regulacji ustawowych, przede wszystkim dotyczących statusu tak zwanej "małej" wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie bowiem z art. 19 ustawy, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Tym samym, w takich ?małych? wspólnotach do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). W praktyce, paraliżuje to często możliwość skutecznego zarządzania taką wspólnotą.

Przedstawiciele resortu zapowiedzieli analizę zgłoszonych postulatów.

 

Bartosz Frączyk

Październik 2015