Jak radcowie prawni działają na rzecz wspólnot mieszkaniowych?

Dokonywane przez wspólnoty mieszkaniowe czynności niemal zawsze dotyczą wysokich sum pieniędzy (roboty budowalne i remonty bloku, postępowania sądowe ze znaczną ilością uczestników), są też zazwyczaj bardziej rozbudowane. Jak wygląda obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych?

 

Czym właściwie jest wspólnota mieszkaniowa i jak działa?

Zgodne z ustawą o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Poglądy co do charakteru podmiotowości wspólnot mieszkaniowych bywały podzielone, niemniej zgodnie z linią przyjętą przez Sąd Najwyższy nie wydaje się błędnym wskazywanie na ograniczoną zdolność prawną wspólnot mieszkaniowych. Najważniejsze jest zaś to, że zgodnie z powoływanym przepisem, wspólnoty mieszkaniowe mogą:

  • nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. brać pożyczki),
  • pozywać i być pozywanymi (np. pozwać firmę budowlaną, ekipę remontową).

Oznacza to mniej więcej tyle, że w trakcie swojego istnienia wspólnoty mieszkaniowe działają w obrocie prawnym i gospodarczym, kupując towary, korzystając z usług, dysponując środkami i zdobywając je. Podejmują decyzje, zawierają umowy i wykonują je – a w przypadku komplikacji uczestniczą w postępowaniach przed urzędami i sądami.

 

Jakie usługi radca prawny świadczy wspólnocie mieszkaniowej?

Z poprzedniego akapitu jasno wynika, że wspólnoty mieszkaniowe na dużą skalę angażują się w czynność wymagające obsługi prawnej. Co więcej, dla efektywnego funkcjonowania potrzebne jest także doradztwo. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych obejmuje przygotowanie i negocjowanie umów, szeroko pojęte porady prawne czy występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i urzędami.