Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka jest jedną z pierwszych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.

Posiadamy wieloletnie bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z obszaru Krakowa i południowej Polski, Wrocławia oraz Warszawy. Doradzamy zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz jej członkom w skomplikowanej problematyce dotyczącej nieruchomości, reprezentujemy również te podmiotu w procesach sądowych. Kancelaria pomaga również w organizacji oraz prawidłowym przeprowadzaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz doradzamy i przygotowujemy projekty uchwał.

Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością. Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wszystkie wspólnoty przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Dowiedz się więcej...

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to przede wszystkim:

 • obsługa prawna bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • reprezentacja na zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 • przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów oraz umów
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu ustawy o własności lokali
 • dochodzenie należności we wspólnotach mieszkaniowych
 • windykacja należności we wspólnotach mieszkaniowych
 • dochodzenie należności od deweloperów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynków
 • regulacje prawne nieruchomości

oraz wszelkie inne porady prawne dla wspólnot mieszkaniowych.

PRZEPISY RODO / GDPR

Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością. Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).

Czytaj dalej...

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa jest jedną z pierwszych kancelarii specjalizujących się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych w szerokim zakresie. Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie.

Zobacz w czym możemy pomóc...